The Whorl Snail / An Seilide Troim

We are undertaking a project in September and October 2022 of surveying, monitoring and condition assessment of the Narrow-mouthed whorl snail Vertigo angustior within the Killala Bay/Moy Estuary SAC. The survey requirement also includes searches for the other key Vertigo species, V. geyeri and V. moulinsiana along with other Irish Red List molluscs within the SAC. Allen and Mellon Environmental Limited will be performing this study for us and it is undertaken in association with The Heritage Council and the National Parks and Wildlife Services.

Táimid ag tabhairt faoi thionscadal i mí Mheán Fómhair agus i mí Dheireadh Fómhair 2022 chun suirbhéireacht, monatóireacht agus measúnú riocht a dhéanamh ar an seilide caol béil Vertigo angustior laistigh de LSC Chuan Chill Ala/Inbhear na Muaidhe. Áiríonn riachtanas an tsuirbhé freisin cuardaigh do na príomhspeicis Vertigo eile, V. geyeri agus V. moulinsiana mar aon le moilisc eile ar Liosta Dearg na hÉireann laistigh den SAC. Beidh Allen agus Mellon Environmental Limited ag déanamh an staidéir seo dúinn agus déantar é i gcomhar leis an gComhairle Oidhreachta agus na Seirbhísí Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra.

This project has been funded by The Heritage Council. The survey of the whorl snail in the Moy estuary has received financial support of €7,000 from The Heritage Council.

https://www.heritagecouncil.ie/projects

This survey has received financial support of €5,000 from The National Parks and Wildlife Service.

https://www.npws.ie/research-projects/animal-species/invertebrates/whorl-snails

On October 28th 2022, The Irish Times published an article titled ‘Wonder in the Everyday” and the fourth section of that article covered this project and was “Giving the Whorl Snail a Fighting Chance”.

The final report of the study in the Moy estuary is here, and the final report of the Belmullet / Blacksod region is below.