Contact / Teagmháil

In an emergency please contact Ballina Garda Station on 096 20560. 

Our email address is ballinamoyrescue@gmail.com. We can also be contacted via our Facebook page. We see messages almost immediately.

I gcás éigeandála déan teagmháil le do thoil le Stáisiún Garda Bhéal an Átha ar 096 20560. Is é ár seoladh ríomhphoist ballinamoyrescue@gmail.com. Is féidir teagmháil a dhéanamh linn freisin trínár leathanach Facebook. Feicimid teachtaireachtaí beagnach láithreach.

https://www.facebook.com/RiverMoySearchandRescue1