Marine Litter / Bruscar Mara

MNE Logo

With the help of funding from Mayo North East LEADER and Bord Iascaigh Mhara our organisation has received training and purchased equipment to help us keep the River Moy and its Environs as free of litter as possible. We are very proud to perform this type of work for our community.

Mayo North East LEADER have funded us in four rounds for training and for capital expenditure (boats, kayaks, renovation of The Old Quay School) and Bord Iascaigh Mhara / North West FLAG have funded us in five rounds (for life jackets, dry suits, side scan sonar, marine accessories).

Le cabhair maoinithe ó LEADER Oirthuaisceart Mhaigh Eo agus ó Bhord Iascaigh Mhara tá oiliúint faighte ag ár n-eagraíocht agus trealamh ceannaithe chun cabhrú linn an Mhaigh agus a Purláin a choinneáil chomh saor ó bhruscar agus is féidir. Táimid an-bhródúil as an gcineál seo oibre a dhéanamh ar son ár bpobal. Mhaoinigh LEADER Oirthuaisceart Mhaigh Eo sinn i gceithre bhabhta le haghaidh traenála agus le haghaidh caiteachais chaipitiúil (báid, cadhcanna, athchóiriú Scoil na Seanchéibhe) agus tá maoiniú tugtha ag Bord Iascaigh Mhara/FLAG an Iarthuaiscirt dúinn i gcúig bhabhta (do sheicéid tarrthála, culaith thirime, side scan sonar, gabhálais mara).

January 2017
Litter removed from ‘The Point’. January 2018
Good Friday 2018. Down the Moy estuary
Good Friday 2018
Good Friday 2018
Good Friday 2018
Good Friday 2018
Taken from the Moy. March 2018
A bed floating down the river. Summer 2018
Cleaning up the waterways at the Greenway, Turlough. 2018
Turlough
Bringing rubbish to Rathroeen Landfill
Summer 2019
Summer 2019
Tidying Enniscrone Beach on a cold January Sunday 2018
An award for our efforts
Castlefield 2020
Autumn 2021
The Moy, Spring 2021