Covid-19 / Paindéim Covid-19

Every day for 90 days during the starting wave and the worst of the Covid-19 global pandemic in March, April and May 2019, our members manned our vehicle and provided support to our community in the form of collection and deliveries of foods and pharmaceutical products. Minister Michael Ring and former TD and Senator Michelle Mulherin pictured here were surely done proud by the use of the jeep obtained by our charity through the wonderful CLAR programme.

Gach lá ar feadh 90 lá le linn na toinne tosaigh agus an ceann ba mheasa den phaindéim dhomhanda Covid-19 i Márta, Aibreán agus Bealtaine 2019, chuir ár mbaill foirne ar ár bhfeithicil agus thug siad tacaíocht dár bpobal i bhfoirm bailiúcháin agus seachadtaí bianna agus táirgí cógaisíochta. . Is cinnte go raibh an tAire Michael Ring agus an t-iarSheanadóir Michelle Mulherin sa phictiúr seo bródúil as úsáid an jíp a fuair ár gcarthanas tríd an gclár iontach CLAR.